PlayStation

Consoles and Accessories

NameModelZoneQuantity
PlayStationSCPH-7002πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
PlayStationSCPH-9002πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
Playstation AC Cable-πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
Sony 1 MB Memory Card - 15 BlocksSCPH-1020πŸ‡ͺπŸ‡Ίx2
NoName 1 MB Memory Card - 15 Blocks-πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
DualShock Analog ControllerSCPH-1200πŸ‡ͺπŸ‡Ίx2

Games

TitleCDBoxManualZone
Alone in the Dark: The New Nightmareβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Alundra 2: Une lΓ©gende est nΓ©eβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Bloody Roar 2: Bringer of the New Ageβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Bushido Blade 2βœ…βœ…βœ…πŸ‡―πŸ‡΅
De Sang Froidβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Dead Or Aliveβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Destruction Derby - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Driver 2: Back on the Streetsβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy VIβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy VII - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy VIIIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy VIII - DΓ©moβœ…βŒβŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy IXβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Gran Turismo: The Real Driving Simulatorβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Gran Turismo 2: The Real Driving Simulator - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Grandiaβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Heart Of Darknessβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Ian Livingstone's Deathtrap Dungeonβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Koudelkaβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Legacy of Kain: Soul Reaverβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Metal Gear Solid: Tactical Espionnage Actionβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Metal Gear Solid: Tactical Espionnage Action - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Pandemonium 2βœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Parasite Eve IIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Raymanβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Ridge Racer - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Silent Hill - Demoβœ…βŒβŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Soul Bladeβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Suikoden IIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Tekken 3βœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Tekken 3βœ…βœ…βœ…πŸ‡―πŸ‡΅
The Adventures of Alundraβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
The Need For Speedβœ…βŒβŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Tobal No.1βœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Tomb Raider - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Tomb Raider IIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Tomb Raider III: Les Aventures de Lara Croftβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Vagrant Storyβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Wormsβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Wipeout - Platinumβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Wipeout 2097 - Platinumβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Wip3outβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί

PlayStation 2

Consoles and Accessories

NameModelZoneQuantity
PlayStation 2SCPH-30004 RπŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
PlayStation 2SCPH-39004πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
PlayStation 2 SlimSCPH-77004πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
Playstation 2 AV Cable-πŸ‡ͺπŸ‡Ίx2
Playstation 2 AC Cable-πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
DualShock 2 Analog ControlerSCPH-10010πŸ‡ͺπŸ‡Ίx3
Sony 8 MB Memory Card - 15 BlocksSCPH-10020πŸ‡ͺπŸ‡Ίx2
NoName 8 MB Memory Card - 15 Blocks-πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1
IR ReceiverSCPH-10160πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1

Games

TitleCDBoxManualZone
FIFA Football 2002 - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy X - Platinumβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy X - DΓ©moβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy X-2βœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy XII - Platinumβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Grand Theft Auto: Vice Cityβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Kingdom Heartsβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Kya: Dark Lineageβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Myst III: Exileβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Soul Calibur IIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί

PlayStation 3

Consoles and Accessories

NameModelZoneQuantity
PlayStation 3TODOπŸ‡ͺπŸ‡Ίx1

Games

TitleCDBoxManualZone
Assassin's Creed III: Riseβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Assassin's Creed IV: Black Flagβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Assassin's Creed: Rogueβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Beyond Two Soulsβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Darksidersβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Darksiders IIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Dead Island / Dead Island Riptide + Dead Island Riptideβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy X | X-2 HD Remasterβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy XIIIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy XIII-2 - Collector Editionβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Gran Turismo 6 - The Real Driving Simulatorβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Heavy Rainβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIXβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Remember Meβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Soul Calibur Vβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Super Street Fighter IVβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Tekken 6βœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
The Last Of Us - Game Of The Yearβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Uncharted 3: L'Illusion de Drakeβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Unreal Tournament 3βœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί

PlayStation 4

Consoles and Accessories

NameModelZoneQuantity
PlayStation 4 ProTODOπŸ‡ͺπŸ‡Ίx1

Games

TitleCDBoxManualZoneCompleted
Assassin's Creed: Originβœ…βœ…βŒπŸ‡ͺπŸ‡Ί
Assassin's Creed: Odysseyβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ίβœ…
Bloodborneβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Blacksad: Under the skin - Collector's Editionβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Controlβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Death Strandingβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Detroit: Become Humanβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Farcry: New Dawnβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Final Fantasy VII Remake - Deluxe Editionβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ίβœ…
Ghost of Tsushimaβœ…βœ…-πŸ‡ͺπŸ‡Ίβœ…
Rocksmith 2014 All-new Editionβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Red Dead Redemption IIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Rise of the Tomb Raiderβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Shenmue 1 & 2βœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
The Last Of Us - Remasteredβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ίβœ…
The Last Of Us: Part IIβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ίβœ…
The Witcher 3: Wild Huntβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί

PS Vita

Consoles and Accessories

NameModelZoneQuantity
PlayStation VitaPCH-1004πŸ‡ͺπŸ‡Ίx1

Games

TitleCDBoxManualZoneCompleted
Assassin's Creed III: Liberationβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί
Sly Cooper: Voleurs Γ  travers le tempsβœ…βœ…βœ…πŸ‡ͺπŸ‡Ί